Sänkt medvetande: det akuta omhändertagandet

May 1, 2021 by No CommentsPatienter med sänkt medvetande är komplexa. Hur kan man snabbt hitta orsaken till medvetandepåverkan? Vad ska man tänka på när man möter dessa patienter?

Denna GULD-föreläsning handlar om hur man på ett strukturerat och evidensbaserat sätt kan handlägga sådana patienter. Bland annat tas svagheterna med HUSK MIDAS upp, och jämförs med ett alternativt tankesätt: att tänka strukturellt och metabolt. Med utgång i de senaste studierna ges även praktiska tips som kan underlätta att göra rätt från början.

Stort tack till GULD och:
– Inspelning: Niklas Jonsson, Samuel Bruchfeld
– Inspiration: Björn Kolsrud, Anna Eriksson
– Musik: Chris Zabriskie – Air Hockey Saloon ( )
– Bondi Beach ( )
– Bild: SMBC ( )
– Grafik: DLR Ritter ( )

Nyckelreferenser:

[METABOLIC vs STRUCTURAL]
– Forsberg et al. Metabolic vs structural coma in the ED–an observational study.
– Forsberg et al. Prognosis in patients presenting with non-
traumatic coma.
– Ikeda et al. Using vital signs to diagnose impaired consciousness: cross sectional observational study

[FLUMAZENILE]
– Pennings et al. Adverse Events Associated with Flumazenil Treatment for the Management of Suspected Benzodiazepine Intoxication – A Systematic Review with Meta-Analyses of Randomised Trials
– Ngo et al. Should a benzodiazepine antagonist be used in unconscious patients presenting to the emergency department?
– Singh et al. Flumazenil and suspected benzodiazepine overdose.
– Haverkos et al. Fatal seizures after flumazenile administration in a patient with mixed overdose.

[GASTRIC LAVAGE]
– Benson et al. Position paper update: gastric lavage for gastrointestinal decontamination.
– Westergaard et al. Adherence to international recommendations for gastric lavage in medical drug poisonings in Denmark 2007-2010.

[ANNAT SKOJ]
– Yoshino et al. A case of hypoglycemic hemiparesis and literature review.
– Ohshito et al. Hypoglycemia with focal neurological signs as stroke mimic: Clinical and neuroradiological characteristics.
– Luo et al. A Comparison of Commonly Used QT Correction Formulae: The Effect of Heart Rate on the QTc of Normal ECGs.
– Glimåker et al. Early lumbar puncture in adult bacterial meningitis:
rationale for revised guidelines.
– Ninio et al. Variations on the Hermann grid: an extinction illusion.
– Plum and Posner’s Diagnosis of Stupor and Coma, 4th Ed.

source